Klicka på en ledig tid för att boka lokalen.
Innan du bokar - läs igenom tidsbokningsreglerna nedan.

Bokningsbara tider är:
09:00 - 10:30 / 10:30 - 12:00 / 12:00 - 13:30 / 13:30 - 15:00 / 15:00 - 16:30 / 16:30 - 18:00 / 18:00 - 19:30 / 19:30 - 21:00

Tidsbokningsregler
Mån-fredag: max två pass totalt per dag (inkl. kvällspass).
Mån-fredag kl 18-22: max ett pass per vecka och grupp.
Lördagar och söndagar: max ett pass per helg.
Totalt max fem pass per vecka och grupp.
För Folkets scen gäller även:
Tisdagar och torsdagar från och med kl 16: endast bokningar av 1,5-timmars pass möjligt.
Söndagar från och med kl 16: dubbla pass kan bokas

Bokningar besvaras närmast följande vardag.

loading graphic